CPO LT forumas - Dalyvavimo CPO forume taisyklės

Bendra informacija

1.1. CPO forumas yra vieta, kurioje perkančiosios organizacijos, perkantieji subjektai ir tiekėjai (toliau - forumo nariai) susirenka diskutuoti pirkimų, naudojantis CPO katalogu, vykdymo klausimais, dalintis patirtimi, patarimais, kylančiomis problemomis bei užduoti klausimus.

1.2. CPO kviečia forumo narius aktyviai diskutuoti forume, dalintis savo sėkmingais pirkimų atvejais ir gerąja praktika, išdėstyti kylančias problemas naudojantis CPO katalogu. Tai padės visiems kartu kelti dalykines kompetencijas. Viešoji įstaiga CPO LT (toliau - CPO LT), savo ruožtu, gaudama informaciją apie perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų bei tiekėjų praktiką naudojantis CPO katalogu, bei, įvertinusi keliamų klausimų aktualumą, pagal galimybes nuolat atnaujina CPO katalogą.

CPO forumo administratorius

1.3. CPO forumo administratorius yra CPO LT, atliekanti šiuos veiksmus:

 • 1.3.1 prižiūri narių bendravimo CPO forume tvarką;
 • 1.3.2 atsako į narių CPO forume užduotus klausimus;
 • 1.3.3 seka CPO forume vykstančias narių diskusijas ir pagal poreikį į jas įsitraukia;
 • 1.3.4 kuria / sudaro šio forumo struktūrą ir siūlo diskusijų temas;
 • 1.3.5 paskelbia CPO forumo narių pasiūlytą temą diskusijai;
 • 1.3.6 laikinai apriboja CPO forumo narių dalyvavimą šio forumo diskusijose arba pašalina visam laikui, dėl forumo taisyklių nesilaikymo;
 • 1.3.7 šalina žinutes, kurios yra nepageidaujamo / draudžiamo turinio;
 • 1.3.8 konsultuoja CPO forumo narius dėl naudojimosi šiuo forumu.

CPO forumo nariai

1.4. Forumo nariai dalyvaudami forume turi šias teises ir pareigas:

 • 1.4.1 diskutuoti CPO forume nustatytomis temomis;
 • 1.4.2 pasiūlyti savo temą, kuria gali būti papildytas CPO forumas;
 • 1.4.3 dalintis savo patirtimi ir praktika;
 • 1.4.4 kelti su tema, kuria diskutuojama, susijusius klausimus;
 • 1.4.5 laikytis CPO forumo taisyklių ir kurti pozityvią bei draugišką aplinką šiame forume.

Nepageidaujamas / draudžiamas turinys

1.5. CPO forume siekiame kurti pagarbią ir draugišką aplinką, todėl žemiau nurodyto turinio veiksmus ir žinutes netoleruosime ir šalinsime:

 • 1.5.1 apkalbas, šmeižtą, necenzūrinius žodžius, garbės ir orumo įžeidimus;
 • 1.5.2 grasinimus, patyčias ir įžeidimus, nukreiptus prieš atskirus asmenis ar žmonių grupes, taip pat rasistinę ir neapykantą skatinančią medžiagą, siekiant užsipulti, įžeisti, įsiutinti, apšmeižti ar pasinaudoti kitais žmonėmis;
 • 1.5.3 pasisakymus, skatinančius ir kurstančius smurtą prieš atskirus asmenis ar žmonių grupes, taip pat bei ekstremistinio pobūdžio medžiagą;
 • 1.5.4 su tema nesusijusius pasisakymus
 • 1.5.5 viešinamus asmens duomenys ir / ar kitą konfidencialią informaciją;
 • 1.5.6 prekybos ir su ja susijusius asmeninio pobūdžio skelbimus;
 • 1.5.7 bet kokia komercinę ar privačią reklamą.

Narystė forume

1.6. Dalyvauti gali tik CPO katalogo vartotojai. Visoms registruotoms CPO LT kataloge perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams ir tiekėjams, automatiškai sukuriamas CPO forumo nario profilis. Nereikalinga atskira registracija ar slaptažodis jungtis prie šio forumo. Į forumą patenkama per CPO katalogo funkcionalumą „FORUMAS“.

1.7. Kiekvienas CPO forumo narys turi teisę pasiūlyti sukurti naują diskusijos temą. CPO LT pasiūlymą peržiūri, įvertina jo tikslingumą ir aktualumą kitiems forumo nariams ir sukuria CPO forume pasiūlytos temos skiltį arba praneša temą pasiūliusiam forumo nariui, jos atsisakymo priežastis.

1.8. Kiekvienas CPO forumo narys turi laikytis CPO forumo taisyklių ir kurti pozityvią bei draugišką aplinką šiame forume. Todėl pastebėjęs draudžiamo / netinkamo turinio žinutę, apie ją gali informuoti šio forumo administratorių, naudodamasis forumo susirašinėjimo funkcionalumu ir pateikdamas informaciją, pakankamą draudžiamo / netinkamo turinio žinutei ir /ar jos autoriui (forumo nariui) identifikuoti.

1.9. Jei kyla techninių problemų dėl naudojimosi forumu, forumo narys gali kreiptis į forumo administratorių, naudodamasis forumo susirašinėjimo funkcionalumu. Jei tuo metu tokios galimybės nėra – el. paštu [email protected].

Narystės apribojimai

1.10. CPO forume nepageidaujamo / draudžiamo turinio žinutės yra netoleruojamos ir šalinamos. Forumo narys, pirmą kartą rašantis šio turinio žinutes, forumo administratoriaus yra įspėjamas apie nederamą elgesį forume. Jei ir po gauto įspėjimo forumo narys toliau elgiasi piktybiškai ir skleidžia nepageidaujamo / draudžiamo turinio žinutes, jo dalyvavimas forume yra apribojamas 30 dienų laikotarpiui be papildomo įspėjimo. Jeigu, pasibaigus aktyvios narystės apribojimo terminui, forumo narys ir toliau skleidžia nepageidaujamą / draudžiamą turinį, forumo administratorius gali priimti sprendimą forumo narį pašalinti iš forumo visam laikui.

Taisyklių keitimas

1.11. CPO LT turi teisę bet kada, savo nuožiūra, pakeisti šias taisykles ir visi pakeitimai pradedami taikyti nuo jų paskelbimo šiame puslapyje dienos.


Atgal į forumą