Bendri klausimai susiję su pasirengimu pirkimui per CPO LT ir užsakymo rengimu